O společnosti

  V současné době je převážná část elektrické energie v ČR vyráběna z fosilních paliv, jejichž spalováním vznikají pro obyvatele naší planety škodlivé látky, mezi nimiž v negativním slova smyslu vyniká oxid uhličitý( CO2). Jsme přesvědčeni, že jednou z cest, jak tuto skutečnost alespoň částečně zmírnit, je vyrábět elektrickou energii ze zdrojů, které jsou pro lidstvo, ale i pro veškerý život na této planetě bezpečné a nezatěžují životní prostředí.

 

  Jedním z nejšetrnějších způsobů výroby elektrické energie, je využití energie slunce. Elektrická energie vzniká přímou přeměnou ze slunečního záření. Energie slunečního záření, která dopadá na povrch země je mnohonásobně vyšší, než jaké jsou globální potřeby lidstva. Nabízí se proto otázka: Proč tento potenciál nevyužít ? Vzhledem k dosavadním zkušenostem, a dlouhodobé snaze šetřit životní prostředí, naše aktivity vyústily v založení firmy připravující a realizující projekty šetrné k životnímu prostředí. Naše společnost se specializuje na vytváření ekologických projektů, které mohou zásadně ovlivnit snížení CO2. .

  Snažíme se prosazovat a uplatňovat technologie, které dokáží aktivně snížit energetickou náročnost budov, a průmyslových provozů závislých na energiích vyrobených z fosilních paliv. Naše hlavní činnost je stavba fotovoltaických elektráren a záložních bateriových systémů.

work-2.jpg

Josef Stýblo

Ladislav Stýblo

Jednatel

Stavební dozor

Tel: + 420 603 572 047

bts@cbox.cz

Tel: +420 727 898 787